BUILD YOUR CAD-CAM SOFTWARE SOLUTION

BobCAD-CAM พร้อมด้วยเครื่องมือการสร้างแบบจำลอง 2D และ 3D อันทรงพลังกว่า 100 แบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถคิดค้นได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคย ผลิตภัณฑ์โปรแกรม CAD BobCAD ที่มีประสิทธิภาพนี้มาพร้อมฟังก์ชันการออกแบบขั้นสูงที่นักออกแบบมืออาชีพต้องการ แต่ก็เพียงพอสำหรับผู้ใช้ใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาและทำงานได้อย่างรวดเร็ว