งาน METALEX 2018

งาน  METALEX 2018

Q&A ตอบคำถาม CNC Software และ Robotics  กับ ทีมงาน

Hall 106 – Robotics Cluster Pavilion
Hall 104 – BW21
😎 Metalex 2018 วันสุดท้ายยยย 24 พย. 2561 😎

ในปีนี้ ในงานจัดได้ ครบเครื่อง และ เพิ่มเติมกลุ่มงาน การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สมาคมผู้ประกอบการ Thai Automation and Robotics Association (TARA)  ได้ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ สถาบันไทย – เยอรมัน (TGI)

robotx2

ภายในงาน จะมีในส่วนของ หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม จากทั่วโลก รวมทั้งของ คนไทยเราเอง มาจัดแสดงในงานนี้ เด็ม พื้นที่ Hall 106   Robotics Cluster Pavilion

#BobCAD
#BobCAM
#BobCADCAMThailand

สมาคมผู้ประกอบการ Thai Automation and Robotics Association (TARA)

แสดง สินค้า จากผู้ผลิตสัญชาติไทย

Abot iOT 

6 Axis  แขนกลหุ่นยนต์ 

ในส่วนของ งานสัมมนา ก็มากันจากหลากหลายหัวข้อ และความรู้ใหม่ ๆ

METALEX 2018 AI FORUM

จากภาพรวมงานทั้งหมดของปี 2018 นี้ ก็เป็นอีกหนึ่ง ปีที่ ประสบความสำเร็จ จากผู้ร่วมงานและผู้ร่วมแสดงสินค้าทั้งหมด 

JYOTI  HURON   and  SIEMENS  CNC System 

แล้วพบกัน ใหม่ ปี 2019 สำหรับ งาน  METALEX 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: