สอน CNC CODE Programing 101

CNC CODE Programming 101

ในตัวอย่างนี้  เป็นการทำโปรแกรม สำหรับ  CNC  Systems  SIEMENS SINUMERIK 828D

สำหรับ การทำงาน  Tap เกลียว

Tap

วิดีโอสอน การทำโปรแกรม TAP – MCALL CYCLE84 ด้วย BobCAD-CAM V30

ตัวอย่าง โปรแกรมที่ได้ออกมาจาก  Post Processor BobCAD-CAM

; N_0100 _MPF
; PATH=/+N_WKS_DIR/_N_FOLDER_WPD
; Machine
; Control SINUMERIK 828D / BobCAD-CAM
; DATE – WED. 08/29/2018
; TOOLS USED
; T=T1 -M 4.0×0.70 10.000 CL
G00 G90 G40 G71 G64

;FEATURE TAP HOLE – 12.0000
T=”T1″
M6
T= “T2”
M08
G54 G00 X-50. Y50.
S1164 M03
Z20.
Z5.08
MCALL CYCLE84 (5.08 ,0 , 2.54 , -12.8 , , 0. , 3 ,4. , .7 , 90, 1164, 1164 ,0,1,0,0 , , 1.4,,,,,1001,1001002)
X-50. Y50.
Y-50.
X50.
Y50.
MCALL
G00 Z20.
M05
M09
G00 Z200.
G00 Y100.
M30

เราก็จะได้โปรแกรมดังตัวอย่างตามด้านบนนี้ส่งเข้าเครื่องซีเอ็นซีของเราให้ทำงานตาม NC Code

พบกันใหม่ในบทความหน้า ครับ

………………………………………………………………………

brought to you by  Louis,Phornpol ™

………………………………………………………………………

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: