การเลือกซื้อ ระบบราง Box Ways หรือ Linear

Louis_CNC_1การเลือกซื้อ ระบบราง Box Ways หรือ Linear สำหรับ เครื่องจักร ซีเอ็นซี

Box Guide Ways กับ Linear Motion Guide Ways  สำหรับ  CNC Machine Tool

ถ้าถามกันว่าจะซื้อเครื่องจักร CNC ต้องเลือกซื้อ ระบบ ราง Slide ชนิดใด ? 

ระหว่าง Box Guide Ways กับ Linear Motion Guide Ways  ชนิดไหนดีกว่ากัน  ?? !!

มีหลักการแนะนำ  วิธีการเลือกได้จากความต้องการปัจจัย 4 อย่าง ดังนี้

1.  ความเร็วที่ต้องการ

2.  ความเเข็งแรงที่ต้องการ

3.  การรับน้ำหนักที่ต้องการ

4.  อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ต้องการ

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจน ระหว่าง เครื่องจักรซีเอ็นซี ที่ใช้ระบบราง Slide แบบ Box Way กับ Linear

  • Box Way มีความสามารถในการกัดหนักได้แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี การเคลื่อนที่ไม่เร็วมาก

  • Linear จะเคลื่อนที่ได้ เร็วกว่า เหมาะสำหรับงานที่มีน้ำหนักเบา เดินกัดเร็ว ๆ

เมื่อทำการศึกษา ปัจจัยข้างต้น  ก็จะได้คำตอบเพื่อการตัดสินใจ เลือกซื้อระบบ ราง  Slide  ได้ตรงกับการใช้งานได้มากขึ้น.

……………………………………………………
LOUIS CNC SERVICE
……………………………………………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: