ต้องอึด : GRIT องค์ประกอบสำคัญแห่งความสำเร็จ

ถ้าพูดเรื่องความสำเร็จ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ของบุคคลใดบุคล มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบและ พูดถึงได้ อย่างภาคภูมิใจของผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ก้าวเดินไปถึงเป้าหมายที่ต้องการของแต่ล่ะบุคคล
จากผลงานของ อาจารย์ Angela Duckworth ผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่า GRIT พบว่า
องค์ประกอบของความสำเร็จ ในสาขาต่าง ๆ ของบุคคล พบว่า ความฉลาด, ความเก่ง, สภาพแวดล้อม, ความอยาก, แรงสนับสนุน ไม่ใช่ส่วนประกอบที่โดดเด่น แต่พบว่าสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าจะประสบความสำเร็จได้ คือ GRIT หมายความว่า คือเราต้องอึดมากพอ นั้นเอง
3 องค์ประกอบหลัก ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้
  • ความสามารถพิเศษ แปลได้อีก คือ ความถนัด
  • ความหิว แปลได้อีก คือ ความอยากมาก
  • ความอึด แปลได้อีก คือ ความขยันหมั่นเพียร
สมการความสำเร็จคือ
ความสามารถพิเศษ X ความหิว X ความอึด = ทักษะ
ทักษะ X ความอึด = ประสบความสำเร็จ
กุญแจสำคัญในการ ประสบความสำเร็จ ที่อาจารย์ Angela Duckworth ได้ ให้ไว้เป็นข้อคิด คือ
ต้องมีใจรัก และความอึด ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ได้
ต้องหิว ต้องอึด ต้องใจรัก ต้องพยายาม ถึงพบความสำเร็จได้
มีความอยาก ที่กระหาย ที่มากพอ ‘’ Stay hungry ’’ ทุกคน !

“Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Angela Duckworth

GRIT_BobCAD

——————————

บทความโดย Louis Phornpol 

——————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: